Indkøring i børnehaven

Inden barnet starter i børnehaven, opfordres forældrene til at komme på besøg med barnet i skoven. Her vil være en kort rundvisning og personalet snakker med forældrene om barnets va­ner, rytmer og behov. Det er vigtigt for os at få disse oplysninger, så vi kan tage individu­elle hensyn i vores daglige pædagogiske arbejde.

For de fleste børn er det en stor omvæltning at starte i Naturbørnehaven. Børn er forskellige, nogle falder til på ganske kort tid og andre skal bruge længere tid.

Den første dag opfordres til at være en kort dag i skoven, dvs. ca. kl. 9 – 12 og en af forældrene er med på sidelinjen. Det videre forløb aftales med personalet. Forældrene kender barnet og har som regel en god fornemmelse af, hvad barnet har brug for.

Der er mange nye indtryk at forholde sig til, når man er 3 år. For at give barnet en så rolig start som muligt opfordres til at barnet holder fri den første onsdag, som er turdag. Det kan være overvældende så hurtigt at skulle forholde sig til så mange regler, indtryk osv.

I begyndelsen bruger barnet mange kræfter på at indtage de nye indtryk, regler, børn osv. Børn i 3 års-alderen leger stadig parallellege, hvilket betyder, at der ofte går et stykke tid inden de har fundet deres ”nye venner” i børnehaven. Man skal som forældre ikke nødvendigvis være bekymret over at barnet siger; ”jeg leger ikke med nogen”. Det er ikke ensbetydende med at barnet går rundt alene, men mere et udtryk for, hvor de er de deres legeudvikling.

Indenfor de første 3 til 4 måne­der tilbydes en samtale hvor der tales om hvordan indkøringen er gået og hvordan barnet trives.

Bruger barnet ble, skal man selv medbringe bleer. Der skal være bleer både i skoven og i kassen i naturrummet.

Siden er sidst ændret: 11-06-2019 Til top