Værdigrundlag

Udover kravene i ”Dagtilbudsloven” og de i Solrød politiske og administrative udmeldte mål, værdier og ressourcer, er vores mål: at skabe et pædagogisk udviklende læringsmiljø, der giver hvert enkelt barn omsorg og støtte til at opnå en optimal udvikling i samarbejde med forældrene. Ud fra disse mål udarbejder vi vores pædagogiske læreplan.

 

Vision:

Vi vil være kendte for at være velfungerende børnehaveafdelinger i Solrød Kommune, som målrettet arbejder med pædagogisk udvikling og et læringsmiljø, der skaber rammer for en god og tryg opvækst, hvor dagligdagen indeholder muligheder for oplevelser og aktiviteter, medbestemmelse, ansvar, selvstændighed og at indgå i forpligtende fællesskaber.


Værdigrundlag: 

                                                                                        
• Vi har ansvar og indflydelse
• Arbejder for at fremme fællesskabet
• Har en anerkendende tilgang til arbejdet og en åben og respektfuld dialog med brugerne.
• Være åben for udvikling og gennem dialog og tilegnelse af viden forbedre vores pædagogiske arbejde og samarbejde med brugerne


Værdigrundlag for det pædagogiske arbejde:


• At tilbuddene til det enkelte barn er mangeartede, således at barnet har mulighed for at finde sine stærke og svage sider.
• At børnene er aktive og har mulighed for at eksperimentere og bruge deres krop.
• At børnene indgår i det sociale med og modspil og lærer at tackle de konflikter der opstår.
• At tage individuelle hensyn til det enkelte barn i forhold til køn, alder og egne ressourcer, så vi derigennem styrker det enkelte barns udviklingsmuligheder.
• At være lydhøre over for børnenes ønsker og behov.
• At børnene er medbestemmende og har indflydelse på dagligdagens indhold i børnehaven.
• At børnene har mulighed og plads til at fordybe sig i leg.
• At børnene er meget ude såvel sommer som vinter.
• At børnene får kendskab til og viden om naturen.
• At vælge kreative aktiviteter der er tilpasset årstiderne.
• At børnene støttes og udvikles til at blive selvhjulpne.

Siden er sidst ændret: 11-06-2019 Til top