Pædagogisk Læreplan

Vi arbejder målrettet med den pædagogiske læreplan. Målene under de forskellige temaer indgår i dagligdagens aktiviteter og gøremål.

Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle Dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling, Sociale kompetencer, Sprog, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener, Kulturelle udtryksformer og værdier.

Pædagogerne i dagtilbuddene har indenfor de lovgivningsmæssige rammer mulighed for metodefrihed i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde og det er dermed op til den enkelte institution at skabe mål og indhold i hverdagen.

Pædagogisk læreplan 

Siden er sidst ændret: 11-06-2019 Til top