LP modellen

LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse

Personalet er i gang med et uddannelsesforløb i LP-modellen. LP er et pædagogisk redskab som personalet kan anvende for at håndtere forskellige udfordringer i hverdagen.

Kort fortalt betyder det for dit barn og dit barns institution, at det pædagogiske personale ved udfordringer i hverdagen anvender LP-modellen til at få en klar forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder udfordringerne i institutionen.

Uddannelsen forløber over en 3-årig periode med uddannelsesaftener og LP-gruppemøder, hvor forskellige udfordringer i den pædagogiske praksis behandles. Dette vil medvirke til at det faglige niveau højnes og det pædagogiske personale bliver endnu bedre til at tackle hverdagens udfordringer, forstå det enkelte barn, eller gruppen ud fra en mere systemisk tankegang.

Til at understøtte det pædagogiske personale i arbejdet med LP modellen er der tilknyttet uddannede vejledere til dette. Vejlederne er vores allerede meget kompetente PPR folk (dvs. tale-høre pædagoger, psykologer og fysioterapeuter der i forvejen kommer i vores daginstitutioner.)

Skolerne i Solrød Kommune har allerede implementeret LP-modellen, så på den måde får vi muligheden for at skabe et fælles sprog og en fælles platform for arbejdet med at øge og forbedre kvaliteten af det daglige pædagogiske arbejde bl.a. inklusion.

 

Siden er sidst ændret: 11-06-2019 Til top