Naturbørnehaven og Egebo Børnehave - 2 afdelinger

Naturbørnehaven og Egebo Børnehave er 2 fysisk adskilte børnehaver med fælles leder og forældrebestyrelse. (Egebo børnehave er hver morgen opsamlingssted for Naturbørnehaven) Vi arbejder målrettet med de opstillede mål i vores pædagogiske læreplan og har en anerkendende tilgang i det pædagogiske arbejde. Vi tager individuelle hensyn til det enkelte barns udviklings potentiale og lære børnene at indgå i det forpligtende fællesskab i børnehaven. Vi har en respektfuld og åben dialog med brugerne samt eksterne samarbejdspartnere og i personalegruppen

I Egebo og Naturbørnehaven er vi opmærksomme på at følge den udvikling der er i samfundet og udvikle vores pædagogiske praksis med tiltag, så der er overensstemmelse mellem vores praksis og de krav, normer og holdninger der kommer fra forskning, kommunalt og politisk side. Samtidig er vi også opmærksomme på at fastholde ”ældre” værdier og metoder der har betydning for børnenes udvikling til at begå sig i samfundet.

Vi anerkender den IT udvikling der er i samfundet og inddrager eks. I Pads og andre digitale redskaber i vores pædagogiske praksis og læringsmiljøer = ”Det eksperimenterende fællesskab”

Ture ud af huset som prioriteres højt og er fastlagt hver uge, her er fokus både på nærmiljøet og længere ture hvor kulturelle indtryk er i højsædet. Virksomhedsbesøg er vi kendt for, her tager vi på ture ud til virksomheder, hvor børnene bliver introduceret til ”den virkelige verden”.

 

Samarbejde i ferieperioder: Især i skolernes sommerferie oplever vi ofte færre børn i begge afdelinger, derfor sammenlægger vi os i 2 eller 3 uger, hvor børn og personale opholder sig i samme afdeling. Det er for det meste i Naturbørnehaven. Her har vi gode oplevelser i et nyt fællesskab og spændende aktiviteter tæt på Naturen.

Børnene afleveres og hentes i Egebo børnehave og vi kører fælles med bussen til Naturbørnehaven. Børnene møder ind kl. 8,15 og kan hentes igen kl. 15,45 i Egebo børnehave. Har forældrene mulighed for at aflevere og hente barnet i Naturbørnehaven er det også en mulighed.

Børn og personale har stor glæde af disse sammenlægningsuger. For børnene er der flere legekammerater tilstede og personalet har mulighed for at samarbejde på en anden måde end i hverdagen hvor vi er adskilte det meste af tiden.

Vi tilstræber at der altid er personale fra hver afdeling til stede, det fremmer en god oplevelse for børn og forældre.

Nærmere info om hvilke uger, mødetid mv. udsendes på ForældreIntra

 

Siden er sidst ændret: 11-06-2019 Til top