Naturbørnehaven og Egebo Børnehave - 2 afdelinger

Naturbørnehaven og Egebo Børnehave er 2 fysisk adskilte børnehaver med fælles leder og forældrebestyrelse.

Egebo børnehave er hver morgen opsamlingssted for Naturbørnehaven.

Samarbejde: I  sommerferie perioden oplever vi ofte færre børn i begge afdelinger, derfor sammenlægger vi os i 2 eller 3 uger, hvor børn og personale opholder sig i samme afdeling. Det er for det meste i Naturbørnehaven, hvor vi har gode oplevelser og aktiviteter tæt på Naturen. Børnene afleveres og hentes i Egebo børnehave og vi kører fælles med bussen til Naturbørnehaven. Børnene møder ind kl. 8,15 og kan hentes igen kl. 15,45 i Egebo børnehave. Har forældrene mulighed for at aflevere og hente barnet i Naturbørnehaven er det også en mulighed.

Børn og personale har stor glæde af disse sammenlægningsuger. For børnene er der flere legekammerater tilstede og personalet har mulighed for at samarbejde på en anden måde end i hverdagen hvor vi er adskilte det meste af tiden.

Vi tilstræber at der altid er personale fra hver afdeling til stede, det fremmer en god oplevelse for børn og forældre.

Nærmere info om hvilke uger, mødetid mv. udsendes på FI

Siden er sidst ændret: 11-12-2016 Til top